• Dumme mosse

    Dumme mosse

    Om du vill hitta lite underbar natur ska du besöka Dumme mosse som ligger precis vid Jönköpings flygplats. Vid Dumme Mosse kommer du märka att det mer ser ut som i fjällen med små knotiga träd som växer väldigt glest i den sumpiga terrängen. För att du inte ska sjunka ner i det sanka underlaget bör du gå på de spångar som finns i området. Besöker du mossen vintertid glider du istället fram på skridskor.