• Historien om Jönköping

  Historien om Jönköping

  Jönköpings kommun bildades år 1971, men som stad och handelsplats bekräftade staden sina privilegier redan på 1200-talet. Jönköping har tack vare sitt läge vid Vättern haft stor betydelse för handel och transporter sedan lång tid.

  Under 1100- och 1200-talen hade Visingsö mycket stor betydelse. Inte bara i jönköpingsområdet utan för vad som senare skulle komma att bli Sverige. På Visingsös södra udde låg Näs, Sveriges första kungaborg. Flera av våra äldre tiders kungar har kopplingar till den gamla borgen, bland annat Magnus Ladulås. Fästet uppfördes redan under 1100-talet under fejderna mellan de Erikska och Sverkerska ätterna.
  År 1318 brändes tyvärr borgen under strider mellan Magnus Ladulås söner.

  Jönköping som ortnamn dyker upp för första gången i skrift år 1278 (in castro Junakøpung). Namnet anses allmänt komma från den lilla bäck som en gång rann genom staden, ”Junebäcken”. Exakt vad ordet June anger är det inte någon som med säkerhet kan säga, men det kan komma från det fornnordiska ordet ýr vilket betyder idegran. Ordet ”köping” anger att det var en handelsplats. Jönköping betyder därmed handelsplatsen vid junebäcken.

  I Jönköpings äldre historia intar Magnus Ladulås en mycket viktig roll. Den 18 maj 1284 ger han staden lov att hålla 2 återkommande marknader. Detta Priviligiebrev är det äldsta bevarade som en svensk stad fått.